MTB maratón Čarnohurec

M T B   M A R A T Ó N   Č A R N O H U R E C, obec Brezovica 

Prešovský samosprávny kraj podporil poduajtie s názvom MTB maratón Čarnohurec konaný každoročne v obci Brezovica organizovaný BIKE KLUB Brezovica. Súčasťou poduajtia je aj detský pretek Čarnohurček. 

 

Viac informácií nájdete na https://www.mtbiker.sk/kalendar/2022/34150/mtb-maraton-carnohurec-2022