Arrow down

2. ročník

Termín konania
1.9.2023 – 30.9.2023

24 výhercov = 24 hodnotných cien

Pre každého s 24 jazdami „parádne“ účastnícke tričko kampane

Využite ako svoj dopravný prostriedok do školy alebo do práce bicykel, šetrite životné prostredie, spravte niečo pre svoje zdravie a vyhrajte hodnotné vecné ceny. Takto v jednej vete by sme charakterizovali súťaž „Do školy a do práce na bicykli“. V dnešnej dobe, kedy sa kladie čoraz väčší dôraz na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadov znečisťovania ovzdušia automobilmi, presadnime na svoje bicykle a urobme takto na prvý pohľad malý krok pre dosiahnutie tohto dôležitého cieľa. V júni 2023 využite na dochádzku do práce a do školy bicykel, zaregistrujte sa na tejto stránke (založte si profil), jazdite veľa, hlavne s radosťou a vyhrajte vecné ceny.

Pravidlá:

 • Počas trvania súťaže odjazdite aspoň 12 dní do školy či práce na bicykli a získajte minimálne účastnícke tričko. Ak budete z tých šikovnejších, ktorí budú mať nabicyklované o niečo viac ako ostatní, môžete vyhrať praktické ceny nielen pre vašu jazdu na bicykli. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebná registrácia a vytvorenie konta na tejto stránke. Pri registrácii vyplňte základné údaje a postupujte podľa krokov registračného formulára.
 • Vo svojom konte minimálne raz v týždni zaznamenajte, ako ste sa dostali do práce/školy.
 • Registráciou a vytvorením konta na www.cyklo.psk.sk účastník súťaže potvrdzuje, že súhlasí s ich pravidlami a podmienkami a bude ich rešpektovať.
 • V rámci tejto súťaže sa započítavajú len kilometre najazdené do a z práce/školy. V jednom dni si účastník súťaže môže započítať jazdu do práce/školy a z práce/školy, t.z. maximálne 2 súťažné jazdy za jeden deň.
 • Jazdy v rámci výkonu povolania nie je možné započítavať k jazdnému výkonu, v tomto prípade sa nejedná o dopravu medzi bydliskom a miestom výkonu/začiatku povolania (napr. cykloposlíček).

Celé znenie pravidiel nájdete tu:

Pravidlá - „Do školy a práce na bicykli“

Akým spôsobom zaznamenám jazdu?

Zadajte v tabuľke spôsob cesty do školy či práce, osobitne cestu naspäť domov. Máte možnosť nahrať gpx súbor z Vašich aplikácií alebo gps zariadení, prípadne nahrajte fotografiu Vášho cyklocomputra alebo fotku obrazovky.

Ako môžem vyhrať?

Na konci mesiaca účastníci s najväčším počtom odjazdených km vyhrajú hodnotné vecné ceny, ostatní účastníci s minimálne 24 jazdami do a zo školy a práce (12 dní po 2 jazdy, 1 jazda ráno do školy a práce a 1 jazda zo školy a práce domov) získavajú účastnícke tričko. Organizátor sa zaväzuje vyhlásiť najlepších účastníkov tejto súťaže na jednom slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa uskutoční v termíne oznámenom výhercom emailom v sídle Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

Pre koho je súťaž určená?

Súťaž je určená zamestnancom/žiakom/študentom s trvalým bydliskom na území Prešovského samosprávneho kraja. Účastníci súťaže sú povinní zaznamenávať svoje jazdy do registračného formulára pravdivo a čestne vo svojom konte na stránke www.cyklo.psk.sk.

Vyhodnotené budú 3 súťažné kategórie:

 1. Súťažiaci s najviac najazdenými kilometrami do práce a z práce - MUŽI. V tejto kategórii budú ocenení 4 súťažiaci s najviac najazdenými kilometrami, ktorí získajú vecné ceny od organizátora súťaže a 3 súťažiaci náhodne vyžrebovaní s minimálnym počtom 24 jázd.
 2. Súťažiace s najviac najazdenými kilometrami do práce a z práce - ŽENY. V tejto kategórii budú ocenené 4 súťažiace s najviac najazdenými kilometrami, ktoré získajú vecné ceny od organizátora súťaže a 3súťažiace náhodne vyžrebované s minimálnym počtom 24 jázd.
 3. Súťažiaci s najviac najazdenými kilometrami do školy a zo školy – ŠTUDENTI A ŽIACI. V tejto kategórii bude ocenených 5 súťažiacich s najviac najazdenými kilometrami, ktorí získajú vecné ceny od organizátora súťaže – ŽIACI a ŠTUDENTI (bez rozdielu veku) 5 náhodne vyžrebovaných súťažiacich s minimálnym počtom 24 jázd.

Ceny pre najlepších:

Motiváciou pre zapojenie sa do súťaže okrem dobrého pocitu, prekonania samého seba, záplavy endorfínov, ktoré sa uvoľňujú pri športe, budú aj hodnotné vecné ceny, ktoré potešia nielen športovca.

Môžete získať:

 • Víťaz kategórie muži: horský bicykle

 • Víťazka kategórie ženy: dámsky horský bicykel

 • Víťaz kategórie ŽIACI a ŠTUDENTI: cyklocomputer + cyklobatoh

Okrem týchto vecných cien pre najlepších, je tu účastnícke tričko pre každého zúčastneného, ktorý splní podmienku minimálneho počtu jázd pre získanie trička, čo je 12 dní po 2 jazdy (jedna do školy a do práce a jedna cesta domov)

1x

horský bicykel

1x

mestský bicykel

1x

elektrokolobežka

7x

športové hodinky
Garmin

7x

cyklocomputer
Garmin

7x

cyklobatoh

*obrázky sú ilustračné*

Okrem týchto vecných cien pre najlepších, je tu účastnícke tričko pre každého zúčastneného, ktorý splní podmienku minimálne 2/3 vykonaných jázd do a z práce/školy (Minimálne 24 jázd v mesiaci).

Účasť v súťaži „Do školy a do práce na bicykli“ je dobrovoľná a nezaväzuje účastníka k žiadnym záväzkom, v zmysle toho ukončenie účasti nie je potrebné žiadnym spôsobom nahlasovať.

Začiatok súťaže

Súťaž sa začne o 8 mesiacov a 29 dní