Prešovský kraj realizuje prvé aktivity v projekte Poloniny trail

Pridané: 02.11.2022 09:11:44

Autor: Peter

Unikátny projekt Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Poloniny trail naberá reálne kontúry. Župa začína s výstavbou prvých dvoch úsekov cyklookruhu Poloniny trail – od Stakčína, popri vodnej nádrži Starina až po bývalú obec Ruské vo výške 8,5 miliónov eur.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) získal nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pre prvé dva úseky cyklookruhu Poloniny trail vo výške 8,07 miliónov eur a prispeje i vlastnými zdrojmi. Po dnešnom (17.10.) podpise zmluvy o dielo so zhotoviteľmi tak môže začať s ich výstavbou.

FOTO - Vizualizácia cyklotrasy Starina - Ruské

„Vďaka európskym zdrojom začneme v rámci Poloniny trail realizovať výstavbu dvoch cyklotrás v celkovej dĺžke 23 kilometrov. Schválené máme finančné prostriedky vo výške takmer 5 miliónov eur na dobudovanie cykloinfraštruktúry v úseku Starina – bývalá obec Ruské a ďalších vyše 3,5 miliónov eur pre úsek Stakčín. Na projekte v celkovej hodnote približne 8,5 miliónov eur sa budeme podieľať 5% spolufinancovaním,“  ozrejmil predseda PSK Milan Majerský.

Ako dodal, ďalším krokom spoločného úsilia je úspech podnikateľských subjektov z regiónu vo výzve rezortu hospodárstva v hodnote  takmer 5,6 miliónov eur zameranej na podporu malého a stredného podnikania v okresoch Snina, Humenné a Medzilaborce, kde kraj poskytol súčinnosť. 

„V realizácii je už  30 schválených projektov prevažne z okresu Snina. Ide prevažne o rekonštrukciu ubytovacích či gastro zariadení, ako aj poskytovanie služieb v rámci turizmu, ktoré sú akousi pridanou hodnotou v rozvoji tohto územia. Glamping, zážitkové formy ubytovania, včelia farma, či požičovne e-bikov budú už čoskoro realitou,“ načrtol Majerský s tým, že Poloniny trail sú pilotným projektom a ukážkou integrovaného prístupu. V jednom území a čase tak štartujú hneď viaceré súvisiace aktivity.

FOTO -Predseda PSK Milan Majerský

K rozvoju cestovného ruchu v Sninskom regióne a v lokalite NP Poloniny prispejú aj ďalšie aktivity. Jednou z prvých úspešných je projekt Karpatská mobilita (program ENI CBC HUSKROUA) s rozpočtom 1,15 miliónov eur, kde partnermi sú obce Stakčín a Ulič, Lesohospodársky majetok Ulič a na ukrajinskej strane obec Veľké Berezné i Medziregionálne centrum cezhraničnej spolupráce z Perečína. PSK ako vedúci partner s financovaním vo výške viac ako 90-tisíc eur pokrýva jeho mäkké aktivity so sieťovaním všetkých zúčastnených aktérov.

„Karpatská mobilita je akousi nultou fázou projektu a v oblasti regionálneho rozvoja okresu Snina prináša prvé reálne kroky. Tými je modernizácia účelovej komunikácie Ruské – Berestová poľanka na cyklotrasu s dĺžkou 4,6 km, ktorá spája Poloniny trail a historickú trasu Porta Rusica na slovensko-poľskom pohraničí. Pozdĺž cyklotrasy v Uliči a Stakčíne sa taktiež vystavajú prvky drobnej infraštruktúry a pripravuje sa aj technická štúdia pre chodník Poloniny s napojením na hraničný priechod Ubľa,“ priblížil zámer projektu Karpatská mobilita vedúci Odboru projektového riadenia Ján Kocák.

Ďalšími aktivitami je monitorovanie nárastu cyklistov počas realizácie projektu sčítačmi, ktoré sú inštalované priamo na cyklotrasách, či proces budovania kapacít v oblasti cykloturizmu. Na strane ukrajinského cezhraničného partnera projekt prináša úpravu cyklotrás v Užhanskom národnom parku – čistenie cyklistických trás, ich vyznačenie alebo preznačenie, taktiež deviatich parkovísk pre bicykle, inštaláciu 108 informačných stánkov s mapovými schémami na cyklotrasách Užhanského chodníka i inštaláciu 65 smeroviek. Súčasťou je tiež vypracovanie koncepcie vybudovania cyklistických trás vo Veľkobereznanskom okrese.

Foto: Aktéri podpisu zmluvy

S implementáciou Karpatskej mobility začal Prešovský samosprávny kraj v júni 2021, pričom aktuálne je v prvej polovici svojej realizácie. Ako súčasť projektu Poloniny trail, ktorý predpokladá výstavbu 87 km dlhé okruhu v Národnom parku Poloniny, má ponúknuť kvalitnú cykloinfraštrukúru pre rozvoj turizmu v tomto unikátnom a turisticky veľmi atraktívnom území. Trasa prepojí mesto Snina, rusínske obce a poľskú hranicu na severe s ambíciou  spojenia  s ukrajinskou hranicou cez obec Ubľa.