Pravidlá - Dovolenka na „bajku“

 • Do aktivity sa môže zapojiť každý občan Slovenskej republiky.
 • Základnou povinnosťou pre zapojenie sa do súťaže je registrácia na stránke www.cyklo.psk.sk a vytvorenie si osobného konta.
 • Účastníci aktivity pri založení konta vypĺňajú požadované údaje prihlasovacieho formulára.
 • Účastníci navštevujú vybrané miesta zo zoznamu „TOP miesta aktivity Dovolenka na bicykli“, v danom mieste zaznamenajú svoju návštevu fotografiou seba a geografického orientačného bodu, ktorý je definovaný pri každom mieste z „TOP miesta aktivity Dovolenka na bicykli“.
 • Účastníci vo svojom konte zaznamenajú pri danom mieste v zozname všetkých miest svoju návštevu formou priloženia fotografie/videa z daného miesta podľa postupu vytvorenia dôkazu návštevy.
 • Účastníci aktivity zaznamenávajú svoje návštevy vybraných TOP miest pre Dovolenku na bicykli pravdivo a čestne.
 • Úpravy fotografií, ktorými účastníci dosiahnu návštevnosť minimálneho počtu miest pre získanie balíčka Dovolenkára na bicykli, bude považované za vylúčenie z aktivity „Dovolenka na bicykli“.
 • Účastníci aktivity Dovolenka na bicykli v prípade navštívenia minimálne 11 vybraných miest z TOP miesta pre Dovolenku na bicykli získavajú balíček Dovolenkára na bicykli, ktorého obsahom je:
  • Cyklobatoh – kvalitný batoh pre každý výlet
  • Osvetlenie na bicykel – osvetlenie s USB nabíjaním
  • Sada čistiaceho náradia a čistiacich prostriedkov
  • Tričko s motívom „Dovolenkár na bicykli“
  • Cyklofľaša s motívom „Dovolenkár na bicykli“
 • Účastníci súťaže sa zapájajú do aktivity na vlastnú zodpovednosť a vedomím dodržiavania pravidiel cestnej premávky.
 • Účastníci navštevujú vybrané miesta na vlastné nebezpečenstvo a riziko.
 • Účastníci aktivity sa zaväzujú dodržiavať prípadné pravidlá jazdy na bicykli v daných vybraných miestach dovolenky na bicykli. Ak také cieľové miesto má.
 • Účastníci potvrdzujú registráciou
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • Potvrdenie podmienok s registráciou do súťaže
  • Potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže