EuroVelo 11

Pridané: 20.06.2022 10:06:26

Autor: Peter

EuroVelo 11, tzv. East Europe Route, má spojiť najsevernejší bod Škandinávie Cape Nord v Nórsku s Aténami v Grécku. Jedná sa o vôbec najdlhšiu trasu v rámci Európy dlhú približne 6 000 kilometrov. Hlavný koridor cyklomagistrály EuroVelo 11 v priestore strednej Európy prechádza z pobaltských štátov cez východné Poľsko, východné Slovensko a východné Maďarsko na južný Balkán. Cez strednú Európu má táto trasa prechádzať cez mestá ako Varšava, Krakov, Prešov, Košice, Szeged, Belehrad.

V severnej časti východného Slovenska, na území Prešovského samosprávneho kraja, má jeho trasa prepojiť hraničný prechod Mníšek nad Popradom a mesto Starú Ľubovňu údolím rieky Poprad, odkiaľ prechádza do Šambronu a do okresu Sabinov. Následne pokračuje dolinou Torysy do krajského mesta Prešov. Odtiaľ po pravom brehu rieky Torysa a západnej strane diaľnice D1 sa táto trasa dostane na hranicu Košického samosprávneho kraja.

Aj keď z technického hľadiska by bolo možné viesť ju po trase podľa konceptu Toryskej cyklomagistrály (2002), zakotvenej v územných plánoch Prešovského samosprávneho kraja a obcí a miest v riešenom úseku, viaceré jej úseky nezodpovedajú kritériám pre vedenie trasy EuroVelo a preto bolo potrebné nájsť vhodnejšiu alternatívu adekvátnu významu medzinárodnej cyklomagistrály.

Cyklomagistrála EuroVelo má spájať významné mestá a turistické destinácie. Okrem významu pre diaľkovú cyklistiku a rozvoj cestovného ruchu má poslúžiť aj regionálnej a samozrejme aj lokálnej cyklistickej doprave. Preto jej hlavnou funkciou v riešenom území je vytvoriť dostupné a bezpečné spojenie medzi regionálnymi centrami Starou Ľubovňou, Lipanmi, Sabinovom, Prešovom a Košicami a obcami na celej trase tak, aby sa zabezpečila ich vzájomná dostupnosť najmä pre obce s dochádzkovou vzdialenosťou do 10 km.

Z hľadiska širších vzťahov trasa umožní predovšetkým plynulé a bezpečné napojenie pre turistov z blízkych pohraničných centier Muszyna a Piwniczna na Slovensko a naopak, ktoré v súčasnosti vedie po frekventovaných cestách I. triedy cez hraničné priechody Mníšek nad Popradom a Čirč, ale aj z celého Malopoľského vojvodstva na severný Spiš, Liptov a Šariš.