Ako vznikol projekt Poloniny trail

Pridané: 17.10.2022 09:10:21

Autor: Peter

Projekt Poloniny trail vznikol v rámci Iniciatívy Catching-up Regions, ktorej cieľom je podpora dobiehajúcich regiónov. Prešovský samosprávny kraj bol identifikovaný ako práve ten kraj, v ktorom je najviac okresov, ktoré potrebujú pomoc. A tak na základe analýzy územia navrhli experti svetovej banky v spolupráci s tímom PSK podporu okresu Snina pilotnou integrovanou akciou, ktorá zahŕňala výstavbu cyklookruhu, podporu podnikateľov a dobudovanie základnej infraštruktúry voda-kanál.

Poloniny trail je cyklookruh v NP Poloniny, ktorého cieľom je ponúknuť kvalitnú cykloinfraštrukúru pre rozvoj turizmu v tomto unikátnom a turisticky veľmi atraktívnom území. Trasa sa skladá z novobudovaných, exitujúcich aj rekonštruovaných celkov. Celková dĺžka okruhu je približne 87 km a má napojenia na mesto Snina, Poľskú hranicu na severe a ambíciu prepojiť okruh aj s Ukrajinskou hranicu a to cez obec Ubľa.

Aktuálne sa nachádzame vo fáze podpisu prvých Zmlúv o dielo so zhotoviteľmi prvých dvoch úsekov v celkovej dĺžke 23 km. Ide o úsek od Stakčína, popri vodnej nádrži Starina až po bývalú obec Ruské.

Práve tento najsevernejší cíp Poloniny trail sa napája na historickú trasu Porta Rusica, ktorá kedysi slúžila ako obchodná cesta a považuje sa za najstaršiu obchodnú cestu vybudovanú v Hornom Uhorsku. Spájala Michalovce s Baligrodom, viedla cez Ruské, Ruské sedlo, Roztoky s pokračovaním až do Haliča. Na najlepšie zachovanom úseku sú viditeľné úspechy vtedajšieho technologického myslenia (priepusty, mostíky, závory, kilometrovníky).

Trasa Poloniny trail ďalej pokračuje smerom na obec Runina, Ruský Potok a Uličské Krivé a Ulič, z ktorej bude pokračovať prepojením na obec Ruská Volová. Ruská Volová je už napojená cestou 3. triedy na obec Ubľa a hraničný prechod na Ukrajinu. Naša trasa sa však z Ruskej Volovej opätovne vráti do obce Stakčín (napojenie na Sninu pri Sninských rybníkoch). V rámci zberu dát sme inštalovali na vybraných úsekoch cyklosčítače, ktoré nám vyhodnocujú pohyb cyklistov na dennej báze. Okrem týchto dát sme distribuovali aj dotazník s cieľom zistiť reálne potreby cyklistov, turistov a návštevníkov regiónu.

Trasa je navrhnutá tak, aby prepojila malebné rusínske obce v NP Poloniny a turistom tak ponúkla nielen prírodné krásy ako unikátne pralesy či pozorovanie zveri, ale aj bohaté kultúrne dedičstvo - drevené cerkvi, tradičné remeslá a autentické zážitky. Kde inde predsa zažijete tú pravú divočinu ako karpatské bukové pralesy, pozorovanie divej zveri – zubre, ktoré sa nachádzajú iba na tu. Najtmavšiu oblohu bez znečistenia svetelným smogom – milióny hviezd v Runine, ale aj kuriozity a legendy ako Medová baba, Zbojník Fedor Hlavatý, chalúpka deduška Večerníčka či replika spadnutého meteoritu v obci Zboj.

Poloniny trail však nie je naša jediná pomoc okresu Snina. V roku 2020 sme vďaka Iniciatíve Catching-up Regions pripravili spoločne s Ministerstvom hospodárstva SR Výzvu pre podporu služieb v oblasti turizmu a dnes môžeme povedať, že v rámci nej bolo podporených 30 projektov v celkovej hodnote 5,59 mil. eur prevažne ubytovacieho charakteru. Glamping, zážitkové formy ubytovania, včelia farma, spracovanie konope, či požičovne e-bikov budú už čoskoro realitou. Našou snahou je však aj zachovanie ochrany prírody a nastavenie limitov pri samotnom rozvoji. Uvedomujeme si unikátnosť územia a jeho hodnotu, preto pri našich plánoch úzko spolupracujeme s miestnymi zástupcami samospráv a najmä Národného parku Poloniny.

Veríme, že tento projekt bude úspešne napredovať a reálne podporí tento krásny začiatok Slovenska.