Ďalšia pasportizácia cyklotrás a nová aplikácia

Pridané: 19.09.2023 08:09:20

Autor: Lukáš

V poradí tretia pasportizácia cyklotrás sa realizovala v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce, Humenné a Snina. V tejto etape prešlo pasportom takmer 2 100 km cyklotrás.

Realizoval sa cez nový, vysoko efektívny a pohyblivý smart nástroj - aplikáciu, ktorá bude v budúcnosti formovať dáta v priestore a čase. Nová aplikácia súvisí s presným zameraním, spravovaním všetkých cyklotrás v Prešovskom kraji, s podkladovou mapou katastra a množstvom ďalších pridaných funkcií. Aktuálne je určená na správu a manažovanie cyklotrás zo strany PSK a správcov trás. V prípade, že sa na cyklotrase zmenia nejaké podmienky, táto zmena bude následne aktualizovaná, čo v konečnom dôsledku umožní lepšie spravovanie trasy.

Stav cyklotrás v zmapovaných okresoch je na dobrej úrovni, väčšina z nich sa nachádza na účelových komunikáciách, z ktorých je len málo v nevyhovujúcom stave.

Prešovský samosprávny kraj postupne pripravuje verziu aplikácie, ktorá bude určená širokej cyklistickej verejnosti. Užívateľ v nej uvidí všetky informácie o jednotlivých trasách. V akom sú stave, aká je ich dĺžka, prevýšenie a náročnosť a či sú vhodné pre rodiny s deťmi alebo skôr určené pre náročných cyklistov.

Poslednou fázou zmienenej pasportizácie sa pasport na území kraja zavŕšil. Nadviazal na predošlé – prvý spracovaný a odovzdaný v roku 2020 a týkajúci sa okresov Levoča a Prešov (s pokrytím tiež sabinovského okresu), kedy sa zmapovalo vyše 900 km cyklotrás. A nasledujúci    realizovaný v roku 2021 v okresoch Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník a Bardejov, kde sa celkovo preskúmalo vyše 1600 km.